support finansowyThe Daniel Langlois Foundation, Kanada

British Council, Warszawa

Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

The Japan Foundation, Tokyo

           

Mecenat Samorz±du Wroc³awiawspó³praca235 Media, Kolonia

Museum am Ostwall, Dortmund

Musee d'Art Contemporain, Lyon

ISEA Japan Branch, Tokio

Instytut Polski, Lipsk

Open Studio, Wroc³aw

Muzeum Narodowe, Wroc³aw

Muzeum Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³awpomoc i kooperacja


                               


patronat medialny